Kamenolom

Kamenolom Dolní Libina

leží zhruba 1,5 km severně od místní části Dolní Libina, spadající pod obec Libina.
Touto obcí prochází komunikace I.třídy mezi městy Šumperk a Uničov v Olomouckém kraji.

Nabízíme prodej přírodního kameniva, druh horniny - rula.

Kamenivo splňuje požadavky:

 • ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 • ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu
 • ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Produkce drceného kameniva:

 • Frakce 0/4 zásypový a obsypový materiál
 • Frakce 4/8 použití pod betonové dlažby, do betonu a asfaltů
 • Frakce 8/16 vhodné do betonu a asfaltů, pro povrchové úpravy vozovek
 • Frakce 16/32 drenážní štěrk, zásypy, na stavbu komunikací
 • Frakce 32/63 drenážní štěrk, zásypy, na stavbu komunikací
 • Frakce 63/125 drenážní štěrk, zásypy
 • Frakce 0/32 zhutnitelná štěrkodrť, násypy, obsypy, na stavbu komunikací
 • Frakce 0/63 zhutnitelná štěrkodrť, násypy, obsypy, na stavbu komunikací
 • Gabiony (frakce 63/250) pro gabionové kamenné stěny
 • Lomový kámen vhodný jako stavební kámen do betonu, na zídky

KONTAKT

Expedice
tel./fax: 583 233 312
mobil: 602 501 527

Obchodní zástupce
mobil: 606 733 238
e-mail: pospisila@fortex-ags.cz

MAPA